Viltprep er prepareringsverksted som tar imot bestillinger for utstopping av dyr og fugler. Preparanten Olav Nordhus har aktivt drevet med utstopping i over 40 år. Ta kontakt for å et eventuetl pristilbud